ANESTESIA ELI ELÄIMEN NUKUTUS

ENNEN ANESTESIATOIMENPIDETTÄ

Lemmikin yleistila tarkastetaan ennen nukutusta. Potilas punnitaan, sydän ja keuhkot kuunnellaan. Iäkkäiltä tai oireilevilta potilailta otetaan verinäytteet piilevien sairauksien varalta. Näytteestä tutkitaan  useimmin veren sokeri-, maksa-, munuais-  ja proteiiniarvot sekä pieni verenkuva. 

Potilaalle EI TULISI ANTAA RUOKAA 6-8 tuntiin ennen anestesiatoimenpidettä. Tämä vähentää oksentamisriskiä ja myös vähentää mahdollisten verinäytteiden lipeemisyyttä. Poikkeuksena ovat koiranpennut, hyvin pienikokoiset koirat sekä kissat, joita ei paastoteta 6 tuntia pidempään. 

ANESTESIAN VALINTA

Toimenpiteen kesto, potilaan ikä ja koko sekä potilaan yleistila vaikuttavat valittavaan anestesiaan. Jokaiselle potilaalle valitaan anestesia yksilöllisesti. Inhalaatioanestesialaiteessamme käytämme isofluraania ja hengitysputken avulla varmistamme myös riittävän hapensaannin nukutuksen aikana. Kipulääkitys aloitetaan ennen toimenpidettä suonensisäisesti samoin muut tarvittavat lääkitykset.

NARKOOSIN VALVONTA

Tärkeintä narkoosin valvonnassa on osaava henkilökunta. Leikkaussalissa ja hammastoimenpiteissä potilaan unta valvoo koko nukutuksen ajan klinikkaeläintenhoitaja. Potilas kytketään valvontamonitoriin, joka mittaa jatkuvasti sykettä, lämpötilaa, verenpainetta, hengityksessä poistuvaa hiilidioksidin määrää ja  hengitystiheyttä. Viitaniemen eläinlääkäriaseman henkilökunta käy säännöllisesti koulutuksissa ja hoitajat ovat kokeneita ammattilaisia.

HERÄÄMINEN

Toimenpiteen päätyttyä potilas siirretään heräämään lämpimään eläimille varattuun tilaan. Tilat sijaitsevat siten, että potilaita on helppo tarkkailla koko heräämisen ajan. Potilas pyritään herättämään hellästi, mutta suhteellisen nopeasti toimenpiteen jälkeen.  Operaatiota varten nukutettu potilas on suonensisäisessä nesteytyksessä heräämiseensä asti ja potilaalle annetaan lisähappea maskilla.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.viitaellit.fi/content/uploads/images/pageimage/ANEKONE.jpg.jpg